top of page

Disclaimer

Deze website is eigendom van smash. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.smashyoursocials.com. Door deze website te bezoeken en / of de informatie op deze website te gebruiken, ga je akkoord met het accepteren van alle onderdelen van deze disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid

smash. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van smash.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan smash. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Veiligheid van de website
Ik bied geen garantie voor de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij smash..


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van smash., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, genoemde prijzen en eventuele samenwerkingen, mits anders vermeld. Je vindt ze hier.

bottom of page